Začala nám škola...

Stojím si takhle na zastávce a čekám na autobus. Vedle mě stojí jeden stařík a vesele hovoří se svojí sousedkou. Když kolem nás prochází trojice školaček v uniformách, stařík najednou přeruší hovor, otočí se na ně a prohodí: „Začala vám škola, co?“ a děsně se u toho chechtá. Sousedka ho hned napomíná, že to od něj nebylo moc hezké. Příjemné či ne, je to tu vážení. Školáci už mají za sebou týden (někteří i dva, podle škol). Jaké je to vlastně v Irsku se školstvím?

Co nám udává Wikipedie: Systém je řízen vládou a Ministerstvem vzdělávání a vědy (nyní pod taktovkou Batt O'Keefa). Osnovy základních a středních škol musí být v souladu s vydanými nařízeními a vyhláškami. Irský vzdělávací systém, je dle hodnocení OECD, na dvacátém místě ve světě. Primární (ZŠ), sekundární (SŠ) a terciární vzdělání (VŠ) je pro všechny občany EU zdarma. Na první pohled to vypadá celkem normálně, jakoby se to ani nelišilo od systému českého. Řekla bych ovšem, že pár změn by se přeci jen našlo a některé jsou celkem dost podstatné.

Všechny děti ve věku 6 až 16 (včetně) musí absolvovat povinnou školní docházku. Ústava umožňuje, aby vzdělávání probíhalo buď ve školských zařízeních nebo doma (což vyvolalo řadu diskuzí ohledně standardů...). Ve většině škol je vzdělávacím jazykem angličtina. Existují ovšem i školy, kde je vzdělávacím médiem irština (tzv. Irish medium schools, založené na podporu a rozvoj irského jazyka). Složení zkoušky z irštiny bylo do roku 1973 povinnou součástí „maturity“.

Součástí osnov je i náboženství, které se většinou v rámci primárního vzdělávání odehrává dle nařízení a požadavků jednotlivých farností, do jejichž oblasti školy spadají. Žáci tu mají možnost absolvovat primární vzdělávání (alias ZŠ) ve třech typech škol. Existují státní školy pod diecézní patronací (= výuka jednoho určitého náboženství, atd.) dotované státem, zmíněné Irish medium schools dotované dobrovolnickými organizacemi a církevní školy vzdělávající žáky různých vyznání (multidenominational), dotované rovněž organizacemi. Celkem pestrá nabídka, že?

Žáci pak dále pokračují na středních školách a 90% z nich na nich absolvuje něco jako českou maturitu. Zkouška se ovšem liší v tom, že je řízená státem (standardizované testy) a studenti výsledky obdrží poštou. Podle dosaženého skóre si pak vybírají vysokou školu. Nemusí tedy skládat přijímací zkoušky, stačí když v testech dosáhnou odpovídajícího počtu bodů předepsaného danou univerzitou. I když hodnocení úrovně středního školství řadí Irskou republiku do předních pozic (na druhé místo za Finsko), letošní zkoušky nedopadly zrovna nejlépe. 18% studentů propadlo při zkouškách z matematiky... vláda kvůli tomu už chystá nový program na podporu výuky tohoto předmětu na všech středních školách, jejichž studenti neuspěli (plnilo to přední strany novin celý týden).

No a co univerzity? Celkem jsem se divila tomu, že je dle Wikipedie vzdělání pro všechny občany EU zdarma. Měla jsem totiž takový pocit, že za svoje studium „vysolím“ za rok 6000 euro (respektive je zaplatí irská vláda, díky :)) Věc se má tak, že školy mají stanovené poplatky, většinu ovšem platí Ministerstvo financí, pokud splňujete požadavky stanovené v dokumentu „Free Fees Initiative“, i když peněženky se ztrátám neubrání, jelikož nějaké poplatky se vždycky najdou. Jaké bylo zděšení studentů (a jejich rodičů) po projevu ministra Batta O'Keefa, který se schodek rozpočtu rozhodl řešit úplným navrácením poplatků = veškeré náklady by si hradili studenti sami. Takže pokud někdo máte ambice studovat v Irsku, tak s tím moc neotálejte !!!

Co mě se osobně líbí na irském systému vzdělávání je široká nabídka dalšího vzdělávání a večerních kurzů. Vybrat si můžete prakticky cokoliv... od řezbářství, žurnalistiky po medicínu či ochutnávání vína. I ti, co nemají maturitu si mohou dodělat bakalářský či jiný titul (a to vše při zaměstnání a dětech = v Čechách takřka nemyslitelné). Tak jsme se s Tomem hned zapsali na jazykové kurzy.

Tolik prozatím o školství. Čerstvé info dodám, až proběhne zápis :)


Theme port sponsored by Duplika Hosting.
Domů Back To Top